Beheer


• Vermogen van de instelling.
• Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard. Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de instelling en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid.
• Kostenstructuur van de instelling.
• Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen.
• Beloning beleidsbetalers (ook noemen dat er geen beloning wordt verstrekt). 
• Beschrijving administratieve organisatie.