Werven

Particuliere werving is de voornaamste inkomstenbron van Stichting Nianne. Donaties van klanten en leveranciers vormen de voornaamste inkomstenbron. Daarnaast ontvangt de Stichting individuele giften en donaties.

Stichting Nianne is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat heeft als voordeel dat Stichting Nianne geen belastingen (successierecht of schenkingsrecht) hoeft te betalen over erfenissen of schenkingen die ze ontvangt. Het betekent ook dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst. Meer informatie vindt u hier.